Mô tả công việc Phụ trách toàn bộ khách hàng trong khu vực được giao Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm của công ty. Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thu hút các khách hàng mới và thiết...

Đọc thêm